D&O

Ochrona spółki i menedżera

D&O to ubezpieczenie OC i ochrony prawnej menedżerów oraz spółek kapitałowych. Zabezpiecza przed negatywnymi skutkami decyzji biznesowych i stratami po stronie przedsiębiorstwa oraz jego władz.

 

POSI

Bezpieczeństwo emisji

POSI gwarantuje spółce i jej menedżerom ochronę przed większością ryzyk związanych z wejściem na giełdę. Zabezpiecza środki z emisji, due dilligence, wyceny, prezentacje prospektu, ustalenie ceny emisyjnej oraz sam debiut.

Precyzja rozwiązań

Ład korporacyjny

Właściwie skomponowany program D&O/POSI jest nieodzownym rozwiązaniem dla nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa. Kompetencje STBU gwarantują wdrożenie indywidualnych mechanizmów w szerokim spektrum odpowiedzialności.